Välkommen till Kerstin Ahne Market Research AB.  
     
  Kerstin Ahne Market Research AB är ett renodlat och fristående konsultföretag som specialiserat sig på marknadsinformation och undersökningar. Konsultföretaget startades 1990 av Kerstin Ahne.

 
 
Affärsidé
I egenskap av undersökningskonsult skräddarsy undersökningar utifrån kundens speciella behov.
Vi håller i hela undersökningsprojeket, dvs. allt ifrån uppläggning till utvärdering och rekommendation.
Vi arbetar med kvantitativ och kvalitativ undersökningsmetodik. Datainsamlingen sker via telefonintervjuer, postala enkäter, personliga intervjuer och Internet.
 
 


Undersökningsområden

  • Marknadsbeskrivningar (kundmätningar, profilstudier, attitydmätningar)
  • Kommunikationsmätningar (utvärderingar, effektmätningar)
  • Produktutvecklingsundersökningar (koncept-/produkt-/förpackningstester)
  • Medieundersökningar (läsvärdemätningar, obs-läsmätningar)
  • Personal-/medarbetarundersökningar (psykosociala studier)
  • Renodlad konsultation
 
 
webbmaster
http://www.ahneresearch.se
Webb
master:Ahnes