Om Företaget

Företaget består av konsulten själv, Kerstin Ahne samt en assistent. Utanför den egna organisationen finns ett antal ständiga samarbetspartners i form av skrivbyrå, fältarbetsföretag, databearbetningsföretag samt tryckerier.
För övrigt samarbetar vi med ett antal specialister inom olika områden, såsom psykologer, organisationskonsulter och diverse övriga konsulter inom marknadsföring och information, utifrån ett nätverk som har byggts upp under många år i branschen.
Arbetsgruppen skräddarsys alltid utifrån det enskilda projektets karaktär.


 
 
Kerstin Ahne
Fil.Kand. med beteendevetenskaplig och humanistisk inriktning samt diplomerad från IHR 1975, arbetar som marknadsundersökare sedan slutet av 1970-talet. Kerstin har ett brett register med erfarenhet från olika befattningar från såväl säljar- som köparsidan inom undersökningsbranschen. Hon har arbetat som undersökningsledare på olika institut/konsultföretag och varit marknadsanalytiker på detaljhandelsföretag/varuhuskedja.
 
 
Referenser

Våra uppdragsgivare finns inom offentlig sektor och näringslivet. Exempel på branscher: avfallshantering, bankverksamhet, detaljhandel, energiförsörjning, läkemedel, läromedel, rekrytering.
En annan form av referens är den handbok i ämnet marknadsundersökningar, som vi skrev i mitten av 1990-talet på uppdrag av en branschorganisation, med titeln: "En liten bok om marknadsundersökningar".

Branschorgan
Kerstin Ahne Market Research AB uppfyller alla de kvalitetsnormer som gäller i branschen. Som medlem i den internationella undersökningsorganisationen ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research) följer vi de kvalitetsnormer och etiska regler som organisationen föreskriver. (ICC/Esomar: Internationella regler för marknadsundersökningar). Företaget och konsulten Kerstin Ahne är även medlem i SÖK (Föreningen för Sveriges Marknadsundersökare och Marknadsanalytiker) samt ett antal övriga bransch- och intresseföreningar.
 
 
webbmaster
http://www.ahneresearch.se
Webbproduktion:Nordisk Design